Култура и умјетност

 

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

Републички завод за статистику, Агенција за статистику БиХ и Федерални завод за статистику ФБиХ, уз подршку UNESCO-а, израдили су нове системе прикупљања података у области културе. Развијене су веб апликације за све статистичке обрасце из наведене области, што би требало да допринесе бољем квалитету прикупљених података, лакшем начину њихове обраде, као и већем одзиву извјештајних јединица.Циљ преласка на електронско прикупљање података за област статистике културе је успостављање усклађених система и инструмената за прикупљање статистичких података како би се корисницима података и креаторима јавних политика омогућио бољи увид у статистичке показатеље развоја културне дјелатности.


С тим у вези, све извјештајне јединице биће контактиране и биће им доствљени линкови за приступ веб апликацијама, као и креденцијали (корисничко име и лозинка) за приступ.

 

Преостале обрасце (ШТ-1, ШТ-2, ШТ-3 и ШТ-4) можете да преузмете са ове странице.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

 

ОБРАСЦИ КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ

 

 ШТ_1

 ШТ_2

 ШТ_3

 ШТ_4