Енергетика

 

 

БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2019.
  Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу више
 
Биланс нафте и деривата нафте, 2018.
            Укупан увоз сирове нафте и осталих улазних сировина у Републику Српску  у 2018. години износио је 694 710 t. Прерадом 708 569 t сирове више
 
Биланс угља, 2018.
                                             више
 
страна 1 од 3 сљедећа