Енергетика

 

 

БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2023.
  Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом и годишњим Планом рада Републичког завода за статистику Републике Српске. У првом дијелу више
 
Биланс нафте и деривата нафте, 2022.
            Количина деривата нафте у Републици Српској у 2022. години расположива за финалну потрошњу износила је 406 889 t од чега се 292 114 t односило више
 
Биланс топлотне енергије, 2022.
                     Укупна производња топлотне енергије у 2022. години износила је 1 496 ТЈ, од чега је 62,9% добијено из биомасе, 29,6% више
 
страна 1 од 3 сљедећа