Енергетика

 

 

БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2022.
          ТАБЕЛЕ   Билтен „Енергетски биланси" је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из области енергетике који се прикупљају сваке године у складу са Статистичким програмом више
 
Биланс нафте и деривата нафте, 2021.
            Количина деривата нафте у Републици Српској у 2021. години расположива за финалну потрошњу износила је 424 192 t од чега се 296 735 t односило више
 
Биланс топлотне енергије, 2021.
                   Укупна производња топлотне енергије у 2021. години износила је 1 674 ТЈ, од чега је 63,6% добијено из биомасе, више
 
страна 1 од 3 сљедећа