Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.


Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2019. године имао је укупно 127 запослених, од чега је 85 жена (66,93%) и 42 мушкарца (33,07%).


Од 127 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 96 запослених (77,65%), са завршеном вишом стручном спремом девет запослених (7,09%), са завршеном средњом стручном спремом 20 запослених (15,74%) и са завршеном осмогодишњом школом два запослена (1,57%).


Од 85 жена које су запослене у Републичком заводу за статистику, 66 жена (77,65%) запослено је на радном мјесту са високом стручном спремом, седам жена (8,24%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 10 жена (11,76%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и двије жене (2,35%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.


Од 42 мушкарца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 30 мушкарацa (71,43%) запослен је на радном мјесту са високом стручном спремом, два мушкарца (4,76%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 10 мушкараца (23,81%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

 

 

Организациони дијаграм (ЋИРИЛИЦА)

 

Организациони дијаграм (LATINICA)