Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику ("Службени гласник Републике Српске", број 65/22).Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2021. године имао је укупно 129 запослених, од чега је 84 женe (65,12%) и 45 мушкарaца (34,88%).Од 129 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 102 запослених (79,07%), са завршеном вишом стручном спремом 7 запослених (5,43%), са завршеном средњом стручном спремом 19 запослених (14,73%) и са завршеном осмогодишњом школом један запослени (0,77%).Од 84 женe које су запослене у Републичком заводу за статистику, 67 жена (79,76%) запослено је на радном мјесту са високом стручном спремом, 6 жена (7,14%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 10 жена (11,90%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и једна жена (1,20%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.Од 45 мушкарaца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 35 мушкарацa (77,78%) запосленo је на радном мјесту са високом стручном спремом, један мушкарац (2,22%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 9 мушкараца (20,00%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

 

 

Организациони дијаграм (ЋИРИЛИЦА)

 

Организациони дијаграм (LATINICA)