Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.


Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2018. године имао је укупно 129 запослених, од чега је 86 жена (66,67%) и 43 мушкарца (33,33%).


Од 129 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 98 запослених (75,97%), са завршеном вишом стручном спремом девет запослених (6,98%), са завршеном средњом стручном спремом 20 запослених (15,50%) и са завршеном осмогодишњом школом два запослена (1,55%).


Од 86 жена које су запослене у Републичком заводу за статистику, 67 жена (77,9%) запослено је на радном мјесту са високом стручном спремом, седам жена (8,14%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 10 жена (11,63%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и двије жене (2,33%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.


Од 43 мушкарца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 31 мушкарац (72,1%) запослен је на радном мјесту са високом стручном спремом, два мушкарца (4,7%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 10 мушкараца (23,2%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

 

 

Организациони дијаграм (ЋИРИЛИЦА)

 

Организациони дијаграм (LATINICA)