Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику.Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2020. године имао је укупно 128 запослених, од чега је 83 женe (64,84%) и 45 мушкарaца (35,16%).Од 128 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 99 запослених (77,34%), са завршеном вишом стручном спремом 8 запослених (6,25%), са завршеном средњом стручном спремом 19 запослених (14,85%) и са завршеном осмогодишњом школом 2 запослена (1,56%).Од 83 женe које су запослене у Републичком заводу за статистику, 66 жена (79,52%) запослено је на радном мјесту са високом стручном спремом, 6 жена (7,23%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, 9 жена (10,84%) на радном мјесту са средњом стручном спремом и двије жене (2,41%) на радном мјесту са завршеном осмогодишњом школом.Од 45 мушкарaца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 33 мушкарацa (73,33%) запосленo је на радном мјесту са високом стручном спремом, два мушкарца (4,44%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а 10 мушкараца (22,22%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ

 

 

Организациони дијаграм (ЋИРИЛИЦА)

 

Организациони дијаграм (LATINICA)