Правни акти

 

 

 

  Закон о статистици Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 85/03

 

  Закон о статистици БиХ  

(Службени гласник БиХ", број 26/04

 

  Закон о измјенама и допунама Закона о статистици БиХ

(Службени гласник БиХ", број 42/04

 

  Закон о републичкој управи

     („Службени гласник Републике Српске", број (115/18)  

 

  Закон о заштити личних података  

     (Службени гласник БиХ", број 49/06, 76/11 и 89/11)

 

  Закон о класификацији дјелатности Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 66/13

 

  Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 8/14

 

  Статистички програм Републике Српске за период 2018 - 2021. 

Одлука Народне скупштине РС о усвајању Статистичког програма РС за период 2018-2021.

 

  Стратегија развоја статистике Републике Српске 2030. 

Одлука Владе РС о усвајању Стратегије развоја статистике РС 2030.

 

  Twitter политика Републичког завода за статистику

 

План интегритета Републичког завода за статистику

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ