Правни акти

 

 

 

 

 

  Закон о статистици Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 85/03

 

  Закон о статистици БиХ  

(Службени гласник БиХ", број 26/04

 

  Закон о измјенама и допунама Закона о статистици БиХ

(Службени гласник БиХ", број 42/04

 

  Закон о републичкој управи

     („Службени гласник Републике Српске", број (115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23)  

 

  Закон о заштити личних података  

     (Службени гласник БиХ", број 49/06, 76/11 и 89/11)

 

  Закон о класификацији дјелатности Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 66/13

 

  Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске

(Службени гласник Републике Српске", број 8/14

 

  Twitter политика Републичког завода за статистику

 

 

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ