Организација рада

 

Организација Републичког завода за статистику одређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста и Правилником о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичком заводу за статистику ("Службени гласник Републике Српске", број 65/22 и 28/24). 

Републички завод за статистику на дан 31. децембра 2023. године имао је укупно 134 запослених, од чега је 92 женe (68,66%) и 42 мушкарца (31,34%). 

Од 134 запослених, на радним мјестима са завршеном високом стручном спремом је 115 запослених (85,82%), са завршеном вишом стручном спремом пет запослених (3,73%) и са завршеном средњом стручном спремом 14 запослених (10,45%). 

Од 92 женe које су запослене у Републичком заводу за статистику, 78 жена (84,78%) запослено је на радном мјесту са високом стручном спремом, четири жене (4,35%) на радном мјесту са вишом стручном спремом и 10 жена (10,87%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

Од 42 мушкарца који су запослени у Републичком заводу за статистику, 37 мушкарацa (88,10%) запосленo је на радном мјесту са високом стручном спремом, један мушкарац (2,38%) на радном мјесту са вишом стручном спремом, а четири мушкарца (9,52%) на радном мјесту са средњом стручном спремом.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИЈАГРАМ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ