Квалитет у статистици

 

 

 

Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике
    Републички завод за статистику Републике Српске објављује друго ревидирано издање Кодекса праксе европске статистике, који представља основу заједничког оквира Европског статистичког система. Овај саморегулаторни инструмент, који је донио Одбор европског статистичког система, заснива се на шеснаест начела више
 
Политика квалитета
  Политика квалитета Републичког завода за статистику више
 
Анкета о задовољству корисника, 2017.
      Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и  дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких више
 
страна 1 од 3 сљедећа