Биланс нафте и деривата нафте, 2022.

 

 

 

 

 

 

Количина деривата нафте у Републици Српској у 2022. години расположива за финалну потрошњу износила је 406 889 t од чега се 292 114 t односило на дизел и уље за ложење, 48 218 t на моторни бензин, 30 300 t на ТНГ, 12 645 t на мазут, 8 667 t на мазива и парафински восак, 11 660 t на битумен и 3 285 t на остале производе.

Највећи потрошачи деривата нафте били су подручје саобраћаја са 316 183 t, индустријa са 30 749 t и пољопривреда са 16 710 t, док се 9 811 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ