Клање стоке и живине у кланицама, мај 2022.

 

 

 

 

 

Током маја 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 9,3%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 12,1%, говеда за 13,9% и оваца за 36,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 12,5%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 6,9%, свиња за 16,8% и оваца за 31,5%.

У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2022. године забиљежено је смањење бројa закланих грла свих врста домаћих животиња и то: говеда за 1,7%, живине за 3,3%, свиња за 16,4% и оваца за 20,0%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 2,2%, као и смањење нето тежине заклане живине за 4,2%, свиња за 11,7% и оваца за 16,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ