Индекси произвођачких цијена услуга, III тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене друмског превоза робе у Републици Српској повећане су у трећем тромјесечју 2021. године у односу на базну (2015. годину) за 8,8%, док су произвођачке цијене у дјелатности складиштења робе остале непромијењене.


Повећање цијена архитектонских и инжењерских дјелатности и с њима повезаног техничког савјетовања, у трећем тромјесечју 2021. године, у односу на базну (2018.) годину, износило је 18,0%.


У трећем тромјесечју 2021. године произвођачке цијене у заштитним и истражним дјелатностима оствариле су повећање у односу на базну (2017.) годину за 17,0%, а у дјелатности чишћења за 9,3%.


У односу на друго тромјесечје, у трећем тромјесечју 2021. године произвођачке цијене услуга у складиштењу робе у просјеку остале су непромијењене. Просјечан раст произвођачких цијена у трећем тромјесечју 2021. године у односу на друго тромјесечје 2021. године, остварен је у архитектонским и инжињерским дјелатностима и са њима повезаном техничком савјетовању (3,5%), дјелатности чишћења (1,3%), друмском превозу робе (1,1%), те у заштитним и истражним дјелатностима (0,8%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ