Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета, 2019.

 

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику у овом саопштењу објављује скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2019. годину. У овим таблицама показатељи су израђени за укупно становништво, по полу и петогодишњим старосним групама, за територију Републике Српске.

 

Таблице морталитета најбољи су показатељ морталитета јер омогућавају детаљно испитивање смртности по старости и полу, а показују како се једна генерација (кохорта) истовремено рођених, из године у годину смањује, под утицајем морталитета. Оне дају систематизовану и цјеловиту слику смртности становништва и најбоље статистички приказују односе који постоје између смртности, старости и пола.

 

Приликом израде скраћених таблица морталитета, израчунате су вриједности очекиваног трајања живота. У овом саопштењу приказани су резултати очекиваног трајања живота у Републици Српској  за период од 2015. до 2019. године.

 

Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета за Републику Српску за 2019. годину налазе се у приложеном excel документу.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ