Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника, 2018.

 

 

 

 

                                                  

 

У 2018. години, било је 8 000 активних предузећа и 17 815 предузетника који тржишно послују, од чега је 33,8% пословало у подручју Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала, док структура запослених показује да је од oко 187 хиљада запослених лица, 40,6% ангажовано у подручјима индустрије.


Највеће трошкове рада по запосленом имала су предузећа и предузетници у подручју Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 26 607 КМ и Информације и комуникације 24 768 КМ, а најмање у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и услуживања хране; хотелијерство и угоститељство, 8 592 КМ.


У стварању додате вриједности по факторским трошковима највеће учешће имала су предузећа и предузетници из подручја Прерађивачка индустрија 23,9%, Трговина на велико и мало; поправка моторних возила и мотоцикала 21,8% и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 10,2%.


Највећа додата вриједност по запосленом лицу, као мјера продуктивности рада, остварена је у подручју Информације и комуникације 66 598 КМ, затим у подручјима Пословање некретнинама 62 408 КМ и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 60 073 КМ.


Просјечна бруто оперативна стопа, односно стопа профитабилности нефинансијске пословне економије у Републици Српској у 2018. години износила је 14,2%. Највеће стопе профитабилности постигнуте су у подручјима Пословање некретнинама 50,4%, Умјетност, забава и рекреација 38,9% и Информације и комуникације 34,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ