Бруто домаћи производ по производном приступу, 2018.

 

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2017. и 2018. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а заснован је на концепту  Европског система рачуна из 2010. године (European System of Accounts -  ESA 2010).  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ