Годишња саопштења инвестиција

 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ                                 

 

 

 2021.

 

 

 

 2020.

 

 

 

 2019.

 

 

 

 2018.

 

   

 

 2017.

 

   

 

 2016.

 

   


 2015.

 

   

 

   2005-2015.

 

 2014.

 

   

 

 2013.

 

   

 

 2012.

 

   

 

 2011.

 

 

 

 2010.

 

   

 

 2009.

 

 

 

 2008.

 

   


 2007.

 

 

 

 2006.