Анкета о задовољству корисника, 2017.

   

 

Да би испунила потребе корисника, званична статистика мора да буде релевантна, високог квалитета и  дисеминирана у облику који је лако доступан и разумљив корисницима. Један од кључних елемената разумијевања потреба корисника и осигурања квалитета статистичких података, производа и услуга је мјерење задовољства корисника. С циљем да се добију информације о потребама и навикама корисника, њиховом задовољству производима и услугама, као и да се добију информације о квалитету података и услуга које пружа, Републички завод за статистику Републике Српске је по други пут спровео анкетно истраживање о задовољству корисника. 

 

Објављујемо резултате анкете у пригодној публикацији и уједно се захваљујемо свим корисницима који су у њој учествовали и тиме дали свој допринос будућем унапређењу квалитета наших услуга и производа.