Статистичка саопштења

 

 

 

 

 

Статистичко саопштење

 

Публикација која се објављује непосредно по завршетку обраде резултата појединих статистичких истраживања и доноси најновије претходне или коначне податке из појединог статистичког истраживања. Састоји се од двије до четири странице (по потреби и више). Саопштења се издају на мјесечном, тромјесечном, полугодишњем и годишњем нивоу и излазе на основу Календара публиковања, непосредно по завршетку обраде.

 

 

Саопштење за медије

 

Публикација која једном мјесечно приказује коначне податке оних статистичких области чији су подаци представљени на редовним конференцијама за новинаре. Садржи елементарне показатеље приказаних статистичких области дате у облику концизног, језгровитог текста погодног за представљање у медијима.

 

 

 

  Анкета о потрошњи домаћинстава           Образовање
  Анкета о радној снази        Пољопривреда и рибарство
  Грађевинарство       Правосуђе
  Дистрибутивна трговина и остале услуге   Рад (плате и запосленост)
  Енергетика   Саобраћај
  Животна средина   Саопштења за медије
  Здравство   Социјална заштита
  Индустрија Спољна трговина   Спољна трговина
  Инвестиције   Становништво
  Информационо друштво   Структурне пословне статистике
  Краткорочне пословне статистике    Туризам
  Култура и умјетност   Угоститељство
  Наука, технологија и иновације   Цијене
  Национални рачуни   Шумарство