Статистичка саопштења

 

 

 

 

 

Статистичко саопштење

 

Публикација која се објављује непосредно по завршетку обраде резултата појединих статистичких истраживања и доноси најновије претходне или коначне податке из појединог статистичког истраживања. Састоји се од двије до четири странице (по потреби и више). Саопштења се издају на мјесечном, тромјесечном, полугодишњем и годишњем нивоу и излазе на основу Календара публиковања, непосредно по завршетку обраде.

 

 

Саопштење за медије

 

Публикација која једном мјесечно приказује коначне податке оних статистичких области чији су подаци представљени на редовним конференцијама за новинаре. Садржи елементарне показатеље приказаних статистичких области дате у облику концизног, језгровитог текста погодног за представљање у медијима.

 

 

 

Спољна трговина 

 

 

 

-  Анкета о потрошњи домаћинстава

-  Анкета о радној снази

-  Грађевинарство

-  Дистрибутивна трговина

-  Енергетика

-  Животна средина

-  Здравство

-  Индустрија

Истраживање и развој и иновације

-  Инвестиције

Информационо друштво

Краткорочне пословне статистике

Култура и умјетност

Национални рачуни

Образовање

Пољопривреда и рибарство

Правосуђе

Рад (плате и запосленост)

Саобраћај

Саопштења за медије

Социјална заштита

Спољна трговина

Становништво

Структурне пословне статистике

Туризам

Угоститељство

Цијене

Шумарство