Статистички годишњак

 

 

 

 

 

 

Статистички годишњак је најважнија и најобухватнија публикација Републичког завода за статистику, која садржи основне податке за Републику Српску. 

 

Свако поглавље садржи методолошка објашњења, статистичке податке приказане у табелама у виду статистичких серија према изабраним обиљежјима и графиконе са приказом статистичких података према изабраним дијаграмима.

 

Списак публикација које Републички завод за статистику објављује у току календарске године, можете наћи у Календару публиковања.

 

 

 

 


СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2023.
више
 
СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2022. (друго, исправљено издање)
више
 
СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2021. (друго, исправљено издање)
више
 
страна 1 од 5 сљедећа