Посебне публикације

 

 

 

 

 

Пригодна издања разноврсног садржаја.

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2020. (друго, измијењено издање)
        Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи више
 
Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике
    Републички завод за статистику Републике Српске објављује друго ревидирано издање Кодекса праксе европске статистике, који представља основу заједничког оквира Европског статистичког система. Овај саморегулаторни инструмент, који је донио Одбор европског статистичког система, заснива се на шеснаест начела више
 
ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
  Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и више
 
страна 1 од 2 сљедећа