Посебне публикације

 

 

 

 

 

Пригодна издања разноврсног садржаја.

 

 

 

Основна начела званичне статистике - Кодекс праксе европске статистике
    Републички завод за статистику Републике Српске објављује друго ревидирано издање Кодекса праксе европске статистике, који представља основу заједничког оквира Европског статистичког система. Овај саморегулаторни инструмент, који је донио Одбор европског статистичког система, заснива се на шеснаест начела више
 
ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2018.
  Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи основу за креирање и више
 
Отворена књига о Попису у БиХ 2013, друго, допуњено издање
    Вријеме даје одговор на сва питања. Руководећи се том мишљу, поштовани читаоци и корисници, сматрамо да је дошло вријеме да објавимо друго, допуњено издање Отворене књиге о Попису у БиХ 2013.   Вријеме јесте више
 
страна 1 од 2 сљедећа