Посебне публикације

 

 

 

 

 

Пригодна издања разноврсног садржаја.

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2022.
        Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи више
 
Статистика новог доба
  више
 
ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2020. (друго, измијењено издање)
        Објављивањем индикатора одрживог развоја за Републику Српску, Републички завод за статистику настоји да одговори на потребе друштва за систематским увидом и праћењем стања у областима од кључне важности за одрживи развој, као и да пружи више
 
страна 1 од 3 сљедећа