Статистички билтени

 

 

 

 

 

Статистички билтен

 

Серијска публикација која садржи коначне податке који су резултат обраде редовних годишњих извјештаја из одређене статистичке области. Објављују се на основу Календара публиковања и према Статистичком програму.

 

 

 

 

Анкета о потрошњи домаћинстава

Анкета о радној снази
- Дистрибутивна трговина
- Дјечије сиромаштво у Републици Српској
Економски рачуни и цијене за пољопривреду
- Енергетика
Жене и мушкарци у Републици Српској
- Животна средина
Индустрија
Инвестиције
Култура и умјетност
Национални рачуни
- Образовање (предшколско)
- Образовањe (основно)
- Образовање (средње)
- Образовање (високо)
Пољопривреда и рибарство
Рад (плате и запосленост)
Саобраћај
Социјална заштита
Спољна трговина
Становништво

Туризам

Угоститељство

Цијене

Шумарство