Статистички билтени

 

 

 

 

 

Статистички билтен

 

Серијска публикација која садржи коначне податке који су резултат обраде редовних извјештаја из одређене статистичке области. Објављују се на основу Календара публиковања и према Статистичком програму.

 

 

 

  Анкета о потрошњи домаћинстава           Образовањe (основно)
  Анкета о радној снази        Образовање (средње)
  Дистрибутивна трговина и остале услуге       Образовање (високо)
  Дјечије сиромаштво у Републици Српској     Пољопривреда и рибарство
  Економски рачуни и цијене у пољопривреди     Рад (плате и запосленост)
  Енергетика     Саобраћај
  Жене и мушкарци у Републици Српској     Социјална заштита
  Животна средина   Спољна трговина   Спољна трговина
  Индустрија     Становништво
  Инвестиције     Туризам
  Култура и умјетност     Угоститељство
  Национални рачуни     Цијене
  Образовање (предшколско)     Шумарство