Статистички прегледи

 

 

 

 

 

 

Мјесечни статистички преглед

 

Свеобухватна публикација која једном мјесечно приказује податке већег броја статистичких области на мјесечном и тромјесечном нивоу, док су на годишњем нивоу подаци приказани у оквиру серија кључних показатеља за посљедњих пет година. Објављују се на основу Календара публиковања и према Статистичком програму.

 

 

Тромјесечни статистички преглед

 

Свеобухватна публикација која је свака три мјесеца приказивала коначне податке већег броја статистичких области на мјесечном, тромјесечном и годишњем нивоу. Не публикује се од трећег тромјесечја 2013. године.

 

 

 

 

 

МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД (Архива)
 
 
   2008 - 2013.
Тромјесечни статистички преглед (Архива)

 

 

страна 1 од 1