Тржиште рада

 

 

 

Билтени плата, запослености и незапослености на свеобухватан начин приказују службене статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима, који се прикупљају према Статистичком програму.

 

Подаци су систематизовани у четири дијела:

 

У првом дијелу - Плате, објављени су подаци о просјечним бруто и нето платама у Републици Српској у периоду 2004-2011. година по подручјима Класификације дјелатности као и кретање номиналних и реалних индекса.

 

У другом дијелу - Запослени, објављени су подаци о броју запослених у Републици Српској у периоду 2004-2011. година по полу, подручјима и областима дјелатности, стручној спреми, старос-ним групама и облику својине.

 

У трећем дијелу - Незапослени, приказани су подаци о броју незапослених у Републици Српској у периоду 2004-2011. година, по полу, степену стручног образовања и старосним групама.

 

У четвртом дијелу - Преглед по општинама, дати су подаци о просјечним бруто и нето платама и о броју запослених по полу и општинама.

 

 

БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2024.
         Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској. Подаци су систематизовани у четири дијела: У првом дијелу - више
 
БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2023.
           Билтен                    Табеле више
 
БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2022.
          Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у четири дијела:   У првом више
 
страна 1 од 6 сљедећа