Тржиште рада

 

 

 

 

Просјечне плате запослених, мај 2024.
          Просјечна нето плата исплаћена у мају 2024. године износила је 1 403 КМ и номинално је већа за 0,2% a реално је већа за 0,4% у више
 
Истраживање о структури зарада, 2022. (претходни подаци)
            Просјечна годишња бруто зарада (са свим бонусима) за 2022. годину износила је 22 897 КМ, при чему је бруто зарада мушкараца износила 23 758 КМ више
 
Анкета о радној снази, прво тромјесечје 2024.
            Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020). Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године више
 
страна 1 од 63 сљедећа