Тржиште рада

 

 

 

Истраживање о структури зарада, 2022. (претходни подаци)
            Просјечна годишња бруто зарада (са свим бонусима) за 2022. годину износила је 22 897 КМ, при чему је бруто зарада мушкараца износила 23 758 КМ више
 
Анкета о радној снази, прво тромјесечје 2024.
            Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020). Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године више
 
Просјечне плате запослених, април 2024.
            Просјечна нето плата исплаћена у априлу 2024. године износила је 1 400 КМ и номинално и реално је већа за 0,4% у односу на претходни више
 
страна 1 од 4 сљедећа