Тржиште рада

 

 

 

Просјечне плате запослених, април 2023.
          Просјечна нето плата исплаћена у априлу 2023. године износила је 1 265 КМ и номинално је већа за 0,6%, a реално за 0,3% у односу на више
 
БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2023.
         ТАБЕЛЕ       више
 
Анкета о радној снази, 2022.
              Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020).   Анкета се спроводила од 2006. више
 
страна 1 од 2 сљедећа