Годишња саопштења информационог друштва

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО                                 

 

 

 2023.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2022.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2021.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2020.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2019.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2018.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2017.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима

  Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно

 

 2016.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Српској 

 

 2015.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Српској 

 

 2014.

 

  Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Српској