Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Класификација дјелатности 2010

 

Класификација дјелатности је обавезан општи стандард, који се употребљава у евидентирању, прикупљању, обради, анализи и објављивању података према дјелатностима. Класификација дјелатности 2010 се темељи и изведена је из Kласификације дјелатности NACE Rev. 2 (Nomenclature statistique des activities economiques dans la Communate europeenne) која је обавезан стандард EU и упоредива је са међународном класификацијом UN ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification).

Примјена класификације дјелатности дефинисана је Законом о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник РС", број 66/2013). Уредбом о Класификацији дјелатности Републике Српске прописује се садржај класификације дјелатности ("Службени гласник РС", број 8/2014). 

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције