Општи појмови и дефиниције

 

 

Општи појмови и дефиниције односе се на више статистичких области и примјењују у методологији и производњи статистичких података из више истраживања.