Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Класификација дјелатности

 

Класификација дјелатности је општи стандард који се употребљава у евидентирању, прикупљању, обради, анализи и објављивању података према дјелатности. 

Статистичка област:
Општи појмови и дефиниције