Метаподаци (ESMS)

 

Грађевинарство

Дистрибутивна трговина

Енергетика

Животна средина

Инвестиције

Индустрија

Пољопривреда и рибарство

Рад (плате и запосленост)

Спољна трговина

Структурне пословне статистике

Цијене

Шумарство

 

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

 

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 20182017.

Индекси производње у грађевинарству, 20182017.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 20182017. 

 

 

ДИСТРИБУТИВНА ТРГОВИНА  

 

Дистрибутивна трговина, 20182017.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Производња и потрошња електричне енергије, 20182017.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 20182017.

Производња и потрошња топлотне енергије, 20182017.

Производња и потрошња угља, 2018, 2017.

Снабдијевање природним гасом, 20182017.

Трговина енергентима, 20182017.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2018, 2017.

 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА  

 

Јавни водовод, 20182017.

Јавна канализација, 2018.2017.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 20182017.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестиције, 2018,  2017.

 

 

ИНДУСТРИЈА

 

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 20182017.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2018, 2017.

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО  

 

Активности инкубаторских станица, 20182017.

Активности мљекара, 20182017.

Биљна производња, 2018. 2017

Клање стоке у кланицама, 20182017.

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 20182017.

Статистика сточарства, 20182017.

Структура инкубаторских станица, 2018, 2017.

Цијене пољопривредних производа, 20182017. 

 

 

РАД (ПЛАТЕ И ЗАПОСЛЕНОСТ)

 

Просјечне плате, 20172016

 

 

СПОЉНА ТРГОВИНА 

 

Трговина робом с иностранством, 2016.

Трговина робом с иностранством, 2018.

 

 

СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 201720162015

 

 

 ЦИЈЕНЕ

 

Индекс потрошачких цијена, 2016.

 

 

  ШУМАРСТВО

 

Годишња статистика шумарства, 20182017.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 20182017.