Метаподаци (ESMS)

Метаподаци

 

Метаподаци су информације потребне за коришћење и тумачење статистике. Статистички метаподаци су подаци о статистичким подацима, они их описују путем дефиниција популације, описа варијабли, методологије и квалитета и пружају информације о процесима производње и употребе података.

 

Референтни метаподаци описују садржај статистичких података, методологије прикупљања и агрегације података, као и карактеристике квалитета и дисеминације података. У овом дијелу објављују се посљедњи ажурни референтни метаподаци за статистичка истраживања и индикаторе, приказани у стандардизованом ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) формату и разврстани према статистичким областима.