Социјална заштита

Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле, 2020.
                                          више
 
Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској, 2020.
                                          више
 
Корисници додатка на дјецу, 2020.
Социјална заштита             Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2020. години износиo je 13 381, а број дјеце која су користила право више
 
претходна страна 2 од 2