Социјална заштита

 

 

 

 

Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021.
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%. Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални више
 
Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021. (претходни подаци)
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%. Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални више
 
Корисници социјалне заштите, 2021.
            У овом саопштењу објављују се подаци о корисницима и облицима социјалне заштите у 2021. години. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања "СЗ-1"и "СЗ-61". Циљ овог више
 
страна 1 од 16 сљедећа