Социјална заштита

 

 

 

Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2020.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2020. години износио је 23,1%. Код примитакa у социјалној заштити у 2020. години, преовладавају социјални доприноси више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2020. (претходни подаци)
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2020. години износио је 23,1%. Код примитакa у социјалној заштити у 2020. години, преовладавају социјални доприноси више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2021.
        више
 
страна 1 од 2 сљедећа