Социјална заштита

 

 

 

Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021.
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%. Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални више
 
Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2021. (претходни подаци)
          Удио издатака социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2021. години износио је 21,7%. Код примитакa у социјалној заштити у 2021. години, преовладавају социјални више
 
БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2022.
          У овом билтену Републички завод за статистику објављује податке о корисницима свих облика, мјера и услуга социјалне заштите као и податке о установама социјалне заштите у периоду 2017-2021. годинe. Подаци су резултат редовног више
 
страна 1 од 3 сљедећа