Социјална заштита

Корисници додатка на дјецу, 2020.
Социјална заштита             Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2020. години износиo je 13 381, а број дјеце која су користила право више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2019.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%. Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2019. (претходни подаци)
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%. Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси више
 
претходна страна 4 од 15 сљедећа