Социјална заштита

Интегрисани систем социјалне заштите, 2019.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%. Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2019. (претходни подаци)
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2019. години износио је 21,4%. Код примитакa у социјалној заштити у 2019. години, преовладавају социјални доприноси више
 
Корисници социјалне заштите, 2019.
            У овом саопштењу објављују се подаци о корисницима и облицима социјалне заштите у 2019. години. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања "СЗ-1"и "СЗ-61". Циљ више
 
претходна страна 3 од 14 сљедећа