Социјална заштита

Корисници додатка на дјецу, 2021.
Социјална заштита           Укупан број корисника који су остваривали право на додатак на дјецу у 2021. години износиo je 12 033, а број дјеце која су користила право на више
 
Интегрисани систем социјалне заштите (ESSPROS), 2020.
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2020. години износио је 23,1%. Код примитакa у социјалној заштити у 2020. години, преовладавају социјални доприноси више
 
Интегрисани систем социјалне заштите, 2020. (претходни подаци)
          Удио социјалне заштите у бруто домаћем производу Републике Српске у 2020. години износио је 23,1%. Код примитакa у социјалној заштити у 2020. години, преовладавају социјални доприноси више
 
претходна страна 3 од 16 сљедећа