Саобраћај и везе

 

 

 

 

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2023.
            Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2023. године у односу на исти период претходне године мања је за 22,0%. У истом периоду, пређени пут теретних више
 
Поштанске и телекомуникационе услуге, III тромјесечје 2023.
            У трећем тромјесечју 2023. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године мањи је за 4,5%, a број пакетских пошиљки већи је више
 
Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, III тромјесечје 2023.
            У трећем тромјесечју 2023. године у Републици Српској регистровано је укупно 131 441 возило, што је за 3,6% више у односу на исти период претходне више
 
страна 1 од 3 сљедећа