Саобраћај и везе

 

 

 

 

 

мјесечна

тромјесечна

годишња

 

 

 

 

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2022.
              Количина робе превезене у првом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 38,0%. У истом периоду, пређени пут више
 
страна 1 од 1