Саобраћај и везе

Гранични промет путника и путничких моторних возила, I тромјесечје 2022.
            Укупан гранични промет путника на улазу у Републику Српску у првом тромјесечју 2022. године износио је 2 709 080 путника, односно 73,3% више путника у више
 
Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2022.
              Количина робе превезене у првом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 38,0%. У истом периоду, пређени пут више
 
Поштанске и телекомуникационе услуге, I тромјесечје 2022.
              У првом тромјесечју 2022. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,9%, a број пакетских пошиљки мањи више
 
претходна страна 3 од 59 сљедећа