Саобраћај и везе

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2022.
              Количина робе превезене у првом тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године биљежи раст од 38,0%. У истом периоду, пређени пут више
 
Поштанске и телекомуникационе услуге, I тромјесечје 2022.
              У првом тромјесечју 2022. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 1,9%, a број пакетских пошиљки мањи више
 
Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2022.
            У првом тромјесечју 2022. године у Републици Српској регистровано је укупно 101 759 возилa, што је за 5,1% више у односу на исти период претходне више
 
претходна страна 2 од 58 сљедећа