Рад (плате и запосленост)

 

 

 

БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2020.
            Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у четири дијела:   више
 
Просјечне плате запослених, фебруар 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у фебруару 2020. године износила је 957 КМ и већа је номинално за 4,6% а реално за 4,5% у више
 
Запослени, септембар 2019.
          Подаци о запосленима односе се на стање 30. септембар 2019. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више
 
страна 1 од 1