Резултати Пописа 2013, Станови и зграде

 

У тематском саопштењу „Станови и зграде" Републички завод за статистику Републике Српске објављује резултате Пописа становништва, домаћинстава и станова у 2013. години о становима и зградама према стању на дан 30. септембра 2013. године, у 24 часа (критични моменат пописа).Подаци о становима односе се на врсту јединице за становање, станове према положају стана у згради, станове према површини, станове према години изградње, станове према опремљености инсталацијама, станове према помоћним просторијама, станове према опремљености инсталацијама водовода и канализације, станове према опремљености инсталацијама електричне енергије, природног гаса и централног гријања и станове према типу зграде у којој се налазе.Подаци о згради односе се на зграде према материјалу од којег је изграђен носећи систем и кровни покривач, зграде према години изградње, зграде према, спратности, приступности до улаза и лифту.

 

 

  Саопштење (pdf)

  Табеле (xlsx)