Отворена књига о Попису у БиХ 2013.

 

 

Једно од кључних начела у статистичкој дјелатности утврђено Кодексом праксе европске статистике је начело јавности, које заправо значи да су сви резултати који су производ рада статистичких институција, осим повјерљивих података, доступни јавности.

 

Руковођени не само тим начелом, него и потребом да рад на попису буде потпуно транспарентан, широј јавности у БиХ и иностранству, корисницима статистичких података и наравно члановима Управљачког одбора Међународне посматрачке операције (УО ИМО) предочавамо ову посебну публикацију „Отворену књигу о Попису у БиХ 2013". Књига свједочи о дубокој генези документованих разлога и узрока због којих резултати пописа у БиХ објављени од стране Агенције за статистику БиХ не могу бити верификовани као фер и непристрасни.