Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Запослена лица (потрошња домаћинстава)

 

Запослена лица су лица стара 15 и више година које су радила најмање један сат за плату или накнаду или нису радиле а имале су посао на који ће се вратити,  без обзира на тип уговора или ангажовања. Запослена лица чине: запосленици који су у радном односу код послодавца; самозапосленици који управљају пословним субјектом и запошљавају једног или више запосленика, те особе које раде за свој рачун и не запошљавају запосленике; и неплаћени помажући чланови домаћинства (чланови који раде у породичном бизнису).

Статистичка област:
Потрошња домаћинстава