Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Запослена лица

 

Запослена лица су лица стара 15 и више година која су у референтној седмици:

- радила најмање један час за плату или накнаду, без обзира на њихов формални статус, или

- нису радила, а имала су посао на који ће се вратити.

 

Статистичка област:
Радна снага