Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Запослени

 

Запослени су сва лица која имају заснован радни однос на неодређено или одређено вријеме са пуним или непуним радним временом.

Статистичка област:
Рад (плате и запосленост)