Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Запремина зграде

 

Запремина зграде је збир запремина свих наткривених дијелова зграде укључујући спољне зидове.

Статистичка област:
Грађевинарство