Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Зграде

 

Зграде су трајни објекти који имају кров и спољне зидове, изграђене као самосталне употребне цјелине, које пружају заштиту од временских и других спољних утицаја, а намијењене су за становање, обављање неке дјелатности или за смјештај и чување животиња, робе и опреме за различите производне и услужне дјелатности.

Статистичка област:
Грађевинарство