Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Грађење

 

Грађење се односи на рушење постојећих објеката, чишћење градилишта, земљане радове, подизање зграда, подизање и покривање кровних конструкција, инсталационе и завршне радове на згради и становима.

 

Статистичка област:
Грађевинарство