Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Годишњи просјек броја запослених

 

Годишњи просјек броја запослених се рачуна као аритметичка средина података из марта и септембра.

Статистичка област:
Тржиште рада