Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

Годишњи подаци индустријске производње

 

Годишњи подаци индустријске производње обухватају агрегирану остварену годишњу производњу, продају и вриједност продаје сваког појединог производа према шифри из важеће Номенклатуре индустријских производа (НИП). 

Статистичка област:
Индустрија