Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)

ГИГ

 

Главне индустријске групе дефинисане на основу економске намјене, односно крајње потрошње производа.

Статистичка област:
Индустрија